Nguyện cầu

Tác giả:

Xin trở lại một thời trai trẻ
Yêu như điên và điên giữa tình yêu
Xin đừng tắt chút hồn le lói
Nắp quan tài nến ứa giọt trong veo
Nguồn: Đêm Liêu Trai (in chung trong tập Thơ cho hai người), NXB Văn hoá, 1992

Thảo luận cho bài: "Nguyện cầu"