Nguyễn Chí Thanh

Tác giả:

Theo bước chân anh khắp nẻo đường
Tìm Anh. Đi vắng! Sáng tinh sương
Nghe mùi thuốc súng đêm còn đọng
Thoáng bóng Anh đi… giữa chiến trường!

Dốc núi cao cao: Nguyễn Chí Thanh!
Biết bao thử thách ở quanh mình
Nặng tình quê mẹ chân không mỏi
Mỗi bước đường thêm thương nhớ Anh.

Anh mất thật ư? Chẳng lẽ nào!
Tìm Anh. Đi mãi…
biết Anh đâu?
– Đoàn quân bách thắng xông lên đó
Anh đó muôn nghìn mũ đính sao.
Vàm Cỏ Đông, 8-1970

Thảo luận cho bài: "Nguyễn Chí Thanh"