Nguyên hình ảo vọng

Tác giả:

Khi lửa khói tàn đêm
Giòng sông êm ái
Tôi lại gặp em
Tưởng tháng năm dài chững lại
Em vẫn thế …
Thon cây mềm trái
Tóc hong chiều còn óng tuổi mơ xanh
Sao mắt em cứ nhìn mơ mãi
Về một phương trời …
Có phải đấy phương anh ?
Có phải sắc đời miên man hồng chúm liễu mành
Hay thời gian cũng đa tình đến thế ?
Không muốn trôi trên mặt em diễm lệ
Vun vút quay vòng …
Em vẫn đợi …
Nguyên trinh
Rồi một phương trời … ?
Có phải đấy phương anh?
Tôi huyễn tưởng hay em là ảo tưởng
Tôi vơ vào hoa? Hay em liệng xuống?
Để sớm nay em trao cánh thiệp hồng
Vâng. Đêm rằm … Anh!
…… Mình … Dự cưới em không ?

Thảo luận cho bài: "Nguyên hình ảo vọng"