Nguyên sơ

Tác giả:

Bay bay hay là rơi lưng lưng
Nhịp đất đai rung sóng sông rừng
Được phút nhập vào làm trời đất
Xin cứ trần thôi chẳng phụ tùng

Mưa nắng đâu đây tình thế nhạt
Còn gió còn trăng thấm lá mờ
Bồ hòn ai bảo không rằng ngọt
Tôi ngậm hình em nuôi cơn mơ

Đấy Dùi đấy Diềm Bò Ó Chọi
Lìm Bịu đôi phiên Núi Dọc Chè
Nồng nỗng sông Cầu chưa biết thẹn
Tôi thuở trai làng em gái quê
Nguồn: Đôi mươi quan họ (thơ), Anh Vũ, NXB Văn học, 1994

Thảo luận cho bài: "Nguyên sơ"