Nguyện Về Cõi Phật

Tác giả:

Đường về nhà đạo xa xôi,
Đường theo cuộc thế, ôi thôi đoạn trường.
Vướng vào trong cõi bi thương,
Trăm ngàn nỗi thảm, vấn vương bên mình.

Vọng cổ

Ngồi dưới mái hiên chùa nhìn mưa rơi trắng xóa, nợ trần ai hãy còn day dứt, nỗi nhớ mẫu thân lã chã lệ đôi …….. giòng. Con là đúa trẻ bơ vơ trên nẻo đường trần. Thui thủi thân côi đi giữa vòng tục lụy, tiếng kêu sầu lạc lỏng chốn trần ai. Nương bước từ bi con nguyện về cõi Phật, mong thoát vòng tục lụy trầm luân. Mong hồn cha mẹ sớm siêu thăng, chốn Diêm đài thoát vòng oan trái.

Ôi, xót xa vì mất cha vắng mẹ, con chơi vơi lặn hụp giữa ngục trần. Chữ hiếu ân con chưa đền đáp một lần. Nhìn lên hương án trong nhà hiu quạnh, như gà mất mẹ lạc đàn chiu chít bơ vơ. Điểm tựa cuộc đời biết nương tựa vào đâu, sống cạnh người thân mà thua người dưng nước lã. Giữa dòng đời điêu ngoa gian dối, nhân nghĩa nào còn trong cuộc thế đua chen.

Cuộc nhân thế như thường ảo mộng,
Chuỗi thời gian tựa bóng bạch câu.
Kiếp người tạo thảm, gây sầu,
Nghiệp căn chồng chất, sâu vời càng sâu.

Vọng cổ

Lòng nhất nguyện tìm đường về cõi Phật, cực khổ cũng cam, không màng phú quý, danh lợi chẳng tham, đạo tràng quyết chí, tâm nguyện từ bi gieo quả nhân ……….. lành. Áo trần ai vương lắm bụi trần. Đeo đai mãi gánh ái ân quằn nặng, được năm tiền, rán kiếm đủ một quan. Lên xe xuống ngựa nhộn nhàng, mua danh tranh lợi, trăm ngàn chước mưu. Lướt đời lệ mấy khi khô, trăm năm rồi cũng trắng tay xuống mồ.

Ôi cuộc đời trăm ngàn đường tội lỗi, ta bước riêng tìm một lối thanh cao. Rau cháo thanh bần đạm bạc bữa ngọ trưa, tạm no lòng tu tâm dưỡng tánh. Xin Đức Phật từ bi dang tay cứu vớt bao chúng sanh hụp lặn giữa sông mê, ngọn đuốc từ bi soi đường về chân đạo, thoát vòng nghiệt oan đau khổ nặng nề. Lòng thanh bạch không vương trần tục, sen trong ngần chẳng chút bùn nhơ. Khua chuông cảnh tỉnh giấc mơ, gọi người đau khổ sang bờ nhàn an.

 

Thảo luận cho bài: "Nguyện Về Cõi Phật"