Nguyệt Cầm ( Đàn Xưa )

Tác giả:

Ngày xưa vang tiếng đàn trầm

Buồn ngưng những giọt máu hồng lời ca

Ngày xưa mắt ngủ trong hoa

Tìm ai như thể chim về trời không

Nguyệt cầm tay vuốt môi rung

Là muôn điệu của vô cùng dáng xưa

Nguyệt cầm giấc mộng trời xa

Đêm nay đàn thắp một hoà âm điên

Ngày xưa vang tiếng đàn trầm

Buồn ngưng những giọt máu hồng lời ca

Ngày xưa mắt ngủ trong hoa

Tìm ai như thể chim về trời không

Nguyệt cầm tay vuốt môi rung

Là muôn điệu của vô cùng dáng xưa

Nguyệt cầm giấc mộng trời xa

Đêm nay đàn thắp một hoà âm điên

Nguyệt cầm giấc mộng đời qua

Đêm nay đàn thắp gọi người trăm năm

Thảo luận cho bài: "Nguyệt Cầm ( Đàn Xưa )"