Nguyệt Tận

Tác giả:

Tình đã chết từ đêm nguyệt tận

Còn trong nhau nỗi nhớ vô cùng
Con  phố cũ dài như vô hạn
Khi cuộc đời chia ngả nhánh sông

Tình đã chết từ cơn biển động
Sóng xô bờ gào những tiếng than
Hàng phi lao chiều nghiêng gió lộng
Thủy triều dâng lấp dấu dã tràng

Tình đã chết từ ngày em bỏ phố
Ta âm thầm về giữa cô đơn
Thu vừa chín vàng thêm nỗi nhớ
Giàn hoa xưa cũng khóc dỗi hờn

Tình đã chết loài chim vỗ cánh
Ngàn dặm xa khuất bóng lưng trời
Ta đứng giữa mùa yêu bất hạnh
Gọi tên người vọng tiếng chơi vơi

Thảo luận cho bài: "Nguyệt Tận"