Nhà Có Khách

Tác giả:

D – 2/4 – vừa phải ]

Chim chích chòe, kêu chích chòe, báo tin vui 
Nhà có khách, có… khách !

Cô giáo em.. đã dạy em 
Nhà có khách.. phải khoanh tay.. chào thật ngoan !

Nắng vàng, bướm vàng 
Bầu trời xanh (ư) xanh.. ngát 

Chim chích chòe, kêu chích chòe, báo tin vui 
Nhà có khách, có… khách !
Cánh bướm vàng.. bên giậu thưa, làn nắng biếc.. đầy hương thơm vào vườn em

Chim chích chòe, kêu chích chòe, báo tin vui 
Nhà có khách, có… khách !

Cô giáo em.. đã dạy em 
Nhà có khách.. phải khoanh tay.. chào thật ngoan !

Nhà có khách.. phải khoanh tay.. chào thật ngoan !

Nhà có khách.. phải khoanh tay.. chào thật ngoan !

Thảo luận cho bài: "Nhà Có Khách"