Nhà Vắng

Tác giả:

Ghé qua nhà chơi
Chủ nhà đi vắng
Nhìn lên tường trắng
Thấy bóng lá đưa
Tưởng mấy câu thơ
Ai xưa đề tặng

Bỗng trong vườn nắng
Động tiếng chim rơi
Nhìn lên tường trắng
Loang lỗ màu vôi

Ghé qua nhà vắng
Tôi đứng mình tôi.

— Nguyên Nhân —

Thảo luận cho bài: "Nhà Vắng"