Nhạc Sầu

Tác giả:


Trong bóng đêm ta lắng nghe tiếng mưa buồn rơi
Từng tiếng mưa rơi, mưa rơi hững hờ
Từng tiếng mưa rơi, mưa rơi ơ thờ
Mưa khóc thương ai, mưa xót xa ai
Một đời tan tác theo dòng mưa

Nhịp đàn ai
chơi vơi
Sầu lẻ loi
trong cô đơn
Ta nghe hồn rã rời

Nhịp nhàng mưa
rơi rơi
Dòng nước trôi
Mưa chi cho chóng tan
đời bão tối

Nhịp đàn ai
xa xôi
Sầu ướt môi
trong đôi tay
buông lơi
tình cũng hoài

Nhịp nhàng mưa
nghiêng nghiêng
lạnh ướt vai
Mưa chi cho phôi pha
Một đời ai

Trong bóng đêm ta lắng nghe khúc nhạc sầu rơi
Từng tiếng tơ vương vang câu thăng trầm
Từng tiếng tơ vương vang cung thương buồn
Ðâu nỗi chia ly, đâu nỗi phong ba
Nhạc sầu than khóc đời bể dâu

 

 

Thảo luận cho bài: "Nhạc Sầu"