Nhạc Sĩ Và Cây Đàn

Tác giả:

Đàn ơi tan nát tim ta nhiều rồi

Mà sao ta vẫn say sưa hoài
cùng em quanh năm ngày tháng
Vui như chim hót đưa
Khi vắng ta âm thầm
Ai ơi sao nỡ để ta lạnh lùng
Cuộc đời biết bao nhiêu đắng cay

Muốn quên xa đàn
Quên đi cho hết đau thương giận hờn
Nhưng thôi ta có đành quên được nào
Đời mà thiếu em ta vắng vui

Hỡi dây tơ đồng
Em ơi hãy ru cho ta đường đời
Cho ta lên tiếng cùng em vài lần
Đời mà thiếu em ta vắng vui 

Thảo luận cho bài: "Nhạc Sĩ Và Cây Đàn"