Nhạc Sĩ Võ Đức Thu

Tác giả:

Nhạc sĩ Võ Đức Thu (Võ Đức Thu) là một trong những nhạc sĩ lão thành của nền Tân Nhạc Việt Nam. Ông đã sáng tác từ thời phôi thai của nền Tân Nhạc. Bài “Nhớ Ai” của ông đã được thâu vào dĩa nhựa của hãng Oria tận bên Pháp với tiếng hát của Văn Lý rồi gửi về VN để tiêu thụ. Bài hát này rất thịnh hành trong những năm cuối cùng của thập niên 40. Tuy nhiên, bài hát sáng tác trước dó, “Quyết Tiến”, thì rất phổ thông. Đến thập niên 70, sinh viên học sinh và nhất là Hướng Đạo Sinh vẫn còn hát bài này trong những sinh hoạt của họ. Bài “Quyết Tiến” còn được các ban quân nhạc chơi trong những dịp lễ hoặc diễn hành.
Năm 1945, trước cao trào nổi lên giành độc lập trên toàn quốc, Võ Đức Thu đã cảm hứng để sáng tác bài “Một Ngày Đã Qua” với âm điệu thật da diết và đã được thâu vào dĩa nhựa Asia qua tiếng hát của ca sĩ Hải Minh (tức giáo sư Trần văn Khê):

Bao ngày qua
Mà lòng ta luống xót xa
Biết bao chiến sĩ phương xa
Liều máu xương vì nước non nhà

Những tác phẩm nổi tiếng khác của ông như: “Gươm Thần” nhằm khích động lòng yêu nước của tuổi trẻ và “An Phú Đông” với nội dung tương tự sáng tác năm 1953 trong chuyến lưu diễn dài ở Huế, Hà Nội, Hải Phòng của ban Gió Nam (thành phần gồm ban hợp ca Thăng Long, Phạm Duy, Trần Văn Trạch, Võ Đức Thu, vũ bộ Mỹ An) được khán giả khắp nơi ủng hộ nhiêt liệt.

Nhạc sĩ Võ Đức Thu chơi dương cầm rất hay và ban nhạc C-harles Thu của ông là một trong những tiết mục chính không thể thiếu của Đài Pháp Á trong thập niên 40 tại Saigon.

Thảo luận cho bài: "Nhạc Sĩ Võ Đức Thu"