Nhảm

Tác giả:

Tay cầm phone, chân duỗi dài

chéo chăn mỏng, ngực quyện vài sợi mai
ồ không,
không thể tóc mai
mà lời quyện phải bóng ai ngỡ gần… 

Thảo luận cho bài: "Nhảm"