Nhắm Mắt

Tác giả:

em khép mắt

để được tùy tiện nghĩ đến người …
khép tâm hồn lại
để không ai khác đọc được những nghĩ suy
để không thấy em ngẫn ngơ

vẫn nghĩ về người nhiều là thế…
chỉ nhớ thôi… dù biết rằng mình đã chẳng thể có nhau
chỉ nhắm mắt… giấc mơ về… có người
chỉ mơ thôi,

người xưa hỡi,
yên vui trời bên ấy…
hạnh phúc nhé!

Thảo luận cho bài: "Nhắm Mắt"