Nhắm mắt đưa chân

Tác giả:

Kèn rung vặn nát tấm thân tơ
Đèn chuyển màu quanh vệt khói mờ…
Ai biết rồi đây ngừng nhịp điệu,
Xác phàm thương nữ chỉ còn trơ?
(12/1/1969)

Thảo luận cho bài: "Nhắm mắt đưa chân"