Nhắm Mắt

Tác giả:

Nhắm mắt lại – tôi tìm về kỷ niệm
Nụ cười, ánh mắt thuở gặp người
Tôi ngỡ – chiều nay trong ký ức
Bàn tay, cầm bàn tay – còn ấm

Nhắm mắt lại – tôi rơi vần lạc nhịp
Nhìn thấy mưa một ngày bỏ đi xa
Chỉ còn lại – trong tôi – hình như
Ngọn gió thu đang vẽ vào im lặng

Nhắm mắt lại – tôi run run lời khấn
Với cuộc – trôi- ngày- bóng- lao- xao
Nụ cười – hư hao – trên – cặp – môi- nhàu
Thở lên ngày những dòng viết – dở dang

Nhắm mắt lại – tôi tụng niệm bâng quơ
Ngọn gió lạ chạy ào qua tóc rối
Nghe có tiếng rơi, bài thánh ca dang dở
Người ở đâu – mùa chẳng đến một ngày

Thảo luận cho bài: "Nhắm Mắt"