nhảm

Tác giả:

ước gì có con dao phay
anh mổ gan ruột
phơi bày cùng em …

Thảo luận cho bài: "nhảm"