Nhân Chứng

Tác giả:

Tôi đã làm nhân chứng

Cho đám tang mẹ già
Đám tang không kèn trống
Không có một đoá hoa

Hải tặc là phu đám
Biển xanh là mộ sâu
Những người con kêu khóc
– Trời cao này thấy đâu ?

Tôi đã làm nhân chứng
Cho cái chết oan khiên
Búa rìu chém tới tấp
Trên đầu người thanh niên

Chàng chết chưa kịp thấy
Vùng Đất Hứa Tự Do
Mắt hãy còn mở lớn
Đại dương đã là mồ

Tôi đã làm nhân chứng
Cho tủi nhục xót xa
Bầy quỷ dữ đã gào thét
Ôi thân phận đàn bà

Gọi tên chồng lần cuối
Ôi ngọc nát vàng son

Thảo luận cho bài: "Nhân Chứng"