Nhân duyên

Tác giả:

Nhân


duyên
  • Từ ngày đọc phải thơ em
   Tâm ta ngơ ngác lộn quanh xô bồ
   Ngày qua suy nghĩ vô bờ
   Quanh đi quẩn lại mơ hồ thế thôi.

   Buồn ta, ăn vạ với đời
   Chạy lên chạy xuống chùa ngồi tĩnh tâm
   Quẩn đi quanh lại như không
   Đêm về ôm gối khóc thầm bài thơ.

   Sáng ra lòng chợt ơ hờ
   Một đêm tỉnh ngộ giữa bờ hư không.

   Hôm sau ra phố nghênh ngông
   Say ta ngất ngưởng mênh mông cõi người.

   Giờ ta, từ bỏ cuộc chơi
   Về nơi không quán ngẫm lời thơ em
   Gẫm hoài hai chữ nhân duyên
   Cho nên hụt thở ưu phiền nhớ em.

   

 

Thảo luận cho bài: "Nhân duyên"