Nhắn Gió Chiều

Tác giả:

[ Cm – 3/4 – Boston ]
Chiều nay sớm về.. với sắc thu đắm u buồn
Cùng.. gió ngàn.. với sương thu mờ buông…
Ai.. có về.. nẻo xa…..
Cho.. nhắn cùng.. người xưa…..

Nhớ khi hoàng hôn.. cùng ai dưới.. màn sương
Bước dần trên đường.. lòng réo rắt.. yêu đương
Mây.. cùng với gió, lòng ta nhắn với.. đôi câu
Tới phương trời cũ cho người nhớ nhau…..

Lòng.. sao vẫn còn.. mang nỗi sầu.. mỗi thu về
Khi.. bóng ác tà.. khuất dưới làn sương chiều buông
Còn.. đây núi kia.. đây giòng sông nầy

Nào.. ai biết chăng.. tấm lòng nát tan
Còn đâu.. những phút tơ lòng hòa chung
Còn đâu.. những phút êm đềm nhớ nhau
Mà nay đến đây.. tơ đồng phím trùng
Nào ai biết cùng.. cõi lòng sầu thương…!

Thảo luận cho bài: "Nhắn Gió Chiều"