Nhàn ngâm bài 2

Tác giả:

Chuyện quá buồn nghe, vẫn cứ nghe,
Tiếng than ngoài ngõ, khóc bên hè.
Con mèo ăn chuột, chuột ngang dọc,
Thằng bếp coi cơm, cơm nhão nhè.
Trước mắt, trộm ghen trăng biển mọc,
Bên tai, ngựa kệ gió đông về.
Tội tình cô gái xuân vừa nụ,
Mắc bợm thầy tu thả thuốc mê.
(1933)

Nguồn: Thơ văn Phan Bội Châu, NXB Tổng hợp Đồng Nai, TP HCM, 2008

Thảo luận cho bài: "Nhàn ngâm bài 2"