Nhắn Nhủ…

Tác giả:

Anh sẽ làm gì khi em không còn nữa ?
Một bước đời qua gửi gấm chút tình vương…
Mấy độ thu sang lá vàng rơi mục rữa,
Phủ lấp đời nhau muôn thuở vẫn mù sương…

Còn nhớ hay quên những chiều ta ngóng đợi ?
Chờ tiếng chân xa đem sợi khổ tìm nhau…
Tình nắm trong tay mà tình sao vời vợi ?
Hồn đắm trong hồn mà hồn vẫn hồn đau ?

Là bởi đôi mình gặp nhau đời trễ muộn ?
Hay bởi do lòng chở nặng giấc phù sinh ?
Sợ gió mưa xưa sẽ tràn hồn vay mượn ?
Sợ quá khứ buồn gõ nhịp những lời kinh ?

Mai em đi xa…một mình anh ở lại,
Gượng chút môi cười khi nắng xói hoàng hôn…
Trong nắng em về mang theo tình chói lọi,
Đốt tặng tình xưa ngọn lửa của vàng son…

Đời có héo hon ?!

Thảo luận cho bài: "Nhắn Nhủ…"