Nhắn Nhủ

Tác giả:

Nhắn nhủ đôi dòng với… bến sông

Nhớ thương anh giữ vẹn trong lòng

Hai vai gánh nặng duyên đèn sách

Một dạ đa mang nợ má hồng

Thổn thức con tim hoài khắc khoải

Nôn nao cái bụng mãi trông mong

Trò đời ác nghiệt gieo giông gió

Mặc kệ ! Tình ta cứ thắm nồng ./.

Thảo luận cho bài: "Nhắn Nhủ"