Nhắn Tô Đông Pha

Tác giả:

Đêm trăng tuyệt vời hơn trăng thời Tô Tử.
Con sông Đáy ngời trăng như Xích Bích thuở nào
Chả có con Hạc nào bay qua thuyền như trong bài phú cũ
Chỉ những F, những AD xé tan trăng trong tiếng thét gào.

Thảo luận cho bài: "Nhắn Tô Đông Pha"