Nhận Và Cho

Tác giả:

tôi không là bến đợi
vẫn cứ mở tay chờ

đời một hôm ngoảnh lại

bỗng dưng thành trang thơ

đừng ngập ngừng, trăn trở

không nhất thiết tình nhân

vòng vô hình vẫn rộng

choàng vai, đến thật gần

ngủ ngoan, người thương nhé

tay vẫn cứ đưa vần

“cho” đồng thời đã “nhận”

đời nhẹ những bước chân

Thảo luận cho bài: "Nhận Và Cho"