Nhắn Về

Tác giả:

Lại được tin bên nhà tội lắm, nỗi đau thương bừng lửa Thái Bình

tiếp vô Nam khi mệnh trời Xuân Lộc, tiếng kinh buồn lan rộng tới Cao Nguyên

Đoạn ruột trên nuối liền đoạn dưới dẫu hai nơi nghìn dặm chia lìa
Sáng hôm nay hàng vạn người chung dạ đứng bên này nhắn gọi về bên kia

ĐK:
Cha ở lại đau riêng đời ở lại, con ra đi chung nỗi lòng người đi
Mấy mươi năm quê mình ngày thêm tệ như canh nhà tranh dột nát tứ bề
—-
Đoạn ruột trên vẫn liền đoạn dưới bên kia đau bên này nặng ưu phiền
Bấy hôm nay hàng triệu người lưu lạc, hướng tâm về nhắn hỏi cuộc vui riêng

Thảo luận cho bài: "Nhắn Về"