Nhắn

Tác giả:

em giấy trắng

lem vào ta vết bẩn
vọc tim nhau
nghiêm trọng những bông đùa
trong tình trường
ai dám nói được thua
đêm đồng lõa
nhạt nhòa thêm bóng tối
quà dâng nhau
sặc một mùi tội lỗi
gió lên gân
thổi một cánh buồm phai
đại dương đời
vùi dập có chừa ai
hoa tiêu trưởng
ta mù lòa phương hướng
em tỉnh táo
dây vào ta ngất ngưỡng
nên ngậm cười
lạc lõng suốt mùa xuân
khóc lên em
sắc thắm cũng phai dần
những cảm giác
làm sao mà vĩnh cửu
những yêu ái
ngày mai là héo rũ
đêm dẫu dài
sẽ tàn lụn nay mai
khóc lên em
thụ trọn án lưu đày
hoa tiêu trưởng
gã khờ
đang dẫn lối

Thảo luận cho bài: "Nhắn"