Nhánh đào yêu

Tác giả:

Đêm sắp tan rồi. Sương trĩu cây
Tình yêu, anh đỡ ở trên tay
Kìa nhánh đào in ngoài bực cửa
Sắp dậy cùng ta đón một ngày.

Thảo luận cho bài: "Nhánh đào yêu"