Nhánh Sầu Đông

Tác giả:

đêm qua mau chìm vào cõi vắng

trăng lững lờ soi bóng cô liêu
trên ngõ về sầu vương trăm nhánh
khúc nhạc lòng tẻ ngắt buông lơi

hoa trắng mờ vờn bay theo gót
gió đông buồn hôn tóc nhoà phai
bao yêu thương len tràn hương nhẹ
bờ môi nào mơ ấm đêm nay

công viên xưa , chiều qua ghế đá
nghiêng đôi vai quá khứ tơ duyên
nay xa xôi đường về bước lạ
nhớ đong đầy dài nỗi tuyết đông

từ em đi giòng sông lưu luyến
bóng chim xa mờ khuất chân mây
đông lê thê đỉnh sầu phố nhỏ
đêm não nùng vọng tiếng âm xưa

 


Số Lần Chấm: 
3

 

Thảo luận cho bài: "Nhánh Sầu Đông"