Nhập tâm

Tác giả:

Giận thờ ơ nán chẳng chờ thu tạnh
Mây xám mưa dầm tình lạnh nhập tâm.

Thảo luận cho bài: "Nhập tâm"