Nhập Tục

Tác giả:

Anh thấy Chúa ở trong trại cùi

Giữa các bà sơ cùng người hủi
Anh tìm Phật chẳng phải đâu xa
Lẩn quẩn ngay đây trước cổng nhà
Lão ăn mày ngày ngày cầu thực
Động từ tâm Phật tánh nhân gian

Em có hiểu sắc không không sắc
Giống như luật bằng trắc thơ anh
Miễn sao cho thông suốt vận vần
Lời quên hẳn, ý còn ở lại
Qua sông rồi thả bỏ bè trôi
Coi sóng nước chỉ là sương khói

Nhưng một tối ngồi nghe em niệm
Kinh Phật buồn như điệu nhạc êm
Anh nghe trong vũ trụ ngập tràn
Những bản tình ca em vẫn hát
Và ngơ ngẩn hồn anh đi lạc
Nhập thoáng hư không một kiếp người

Người ta thoát tục lên trời
Còn anh trở lại một đời theo em

VươngTrần TháiĐào

Thảo luận cho bài: "Nhập Tục"