Nhặt Được Vần Thơ

Tác giả:

Hôm qua nhặt được vần thơ

Tưởng là gặp gỡ tình cờ năm xưa
Anh về giữa nă‘ng ban trưa
Mà lòng tan na’t như mưa dập vùi

Hôm qua cỏ la’ ngậm ngùi
Thương ôi qu’a đỗi ngày vui thuở nào
Cỏ buồn để gi’o lao xao
La’ rơi như tiếng thì thào kho’c em

Hôm qua đường phô’ thân quen
Tìm đâu chẳng thâ’y bo’ng em lụa hồng
Bây giờ đã hê’t ngày đông
Hồn còn lạnh những tha’ng trông năm chờ

Hôm qua nhặt được vần thơ
Hình như em hỏi còn chờ nhau chi
Em ơi còn dâ’u chân di
Còn anh phiê’n đa’ vô tri đá nằm

DCCB

Thảo luận cho bài: "Nhặt Được Vần Thơ"