Nhặt Mưa Đan Áo

Tác giả:

Đi nhặt giọt mưa rơi

Mưa tím cả bầu trời
Nhặt mưa rơi từng sợi
Từng sợi buồn rơi rơi

Đi gom mây nối kết
Đường mây trời thênh thang
Đan áo mùa mưa lạnh
Đường mây trời tìm anh

Hè về chưa kịp thăm
Mưa tí tách chỗ nằm
Đếm mưa rơi rừng vắng
Thông trỉu buồn không anh

Nhặt mưa đan áo che buồn
Gom mây kết lại chim muông đứng chờ.

lua9mientay ( 09.05.06 )

Thảo luận cho bài: "Nhặt Mưa Đan Áo"