Nhạt Phai

Tác giả:

Nhịp 3/4, chậm

Đã vỗ cánh rồi
tình ta đã bay xa
bay đi chốn nao
cho tim ta lạc loài
Ta xuôi đôi tay
Gục đầu cất bước đi

Em đã đi rồi
tình ta đã nhạt phai
một chút tình xa
Cho đời còn cuộc sống
Ta nhìn cuộc đời
Còn chút ít hư vô

Bao năm xuôi nguợc đời ta vẫn lênh đênh
Cuộc sống mông lung ta đi tìm một cõi
Sống trong mênh mang cho đời tỉnh giấc mơ

Đã vỗ cánh rồi
tình ta đã bay xa
Bay đi nơi đâu
cho tim thêm lạc loài
Ta với tầm tay
tìm người trong lẻ loi
Ta với tầm tay
tìm người trong giấc mơ
Ta thầm kêu tên trong đêm buồn cô đơn

Tuyển tập “Mười Tình Khúc Nguyễn Dũng”, Thời Văn xuất bản 1993

Thảo luận cho bài: "Nhạt Phai"