Nhị Thập Tứ Hiếu:18. Vương Tường

Tác giả:


Người Vương Tường cũng là đời Tấn,
Tủi huyên đường sớm lẩn bóng xa .
Mẹ sau gặp cảnh chua ngoa,
Tiếng gièm thêu dệt với cha những điều .
Lòng cha chẳng còn yêu như trước,
Lòng con thường chẳng khác như xưa .
Mẹ thương muốn bữa sinh ngư,
Giá đông trời lạnh, bây giờ tìm đâu ?
Trên váng đóng, quyết cầu cho thấy .
Cởi áo nằm rét mấy cũng vui .
Bỗng đâu váng lở làm hai,
Lý ngư may được một đôi đem về .
Bữa cung cấp một bề kính thuận,
Mẹ cha đều đổi giận làm lành,
Cho hay hiếu cảm tại mình,
Dẫu trăm giận, lúc hạ tình cũng thôi .

 

Thảo luận cho bài: "Nhị Thập Tứ Hiếu:18. Vương Tường"