Nhị Thập Tứ Hiếu:21. Sửu Kim Lâu

Tác giả:

Sửu Kim Lâu có danh Tề quốc

Huyện Bình Lăng nhậm chức thân dân.
Tới nha chưa được một tuần,
Mồ hôi như dội, tâm thần thường đau .
Treo ấn ruổi vó câu buồn bã,
Về thăm cha, bệnh đã hai ngày .
Nếm dơ vẫn cứ lời thầy,
Ngọt ngào đầu lưỡi, chua cay trong lòng.
Thấy chữ dạy: “Bệnh trung nghi khổ”
Ước làm sao bệnh đỡ mới cam.
Ðêm đêm hướng Bắc, triều tam,
Xin đem tánh mạng thay làm thân cha .
Lòng cầu khẩn thấu tòa tinh tú,
Chữ bình an vui thú đình vi .
Cho hay mảy động huyền vi,
Thay mình truyện trước còn ghi kim bằng. 

Thảo luận cho bài: "Nhị Thập Tứ Hiếu:21. Sửu Kim Lâu"