Nhiều Lần

Tác giả:

con chim biển bay đi rồi lượn lại nhiều vòng
biển phẳng tắp, chim thấy gì ở chỗ ấy?
có phải, nghìn thước thẳm dưới cánh hải âu
một cuộc đời di-tản đã chìm sâu

Thảo luận cho bài: "Nhiều Lần"