Nhìn Anh Qua Đôi Mắt Buồn

Tác giả:

Thấy anh trên đỉnh gió

Vi vu từng chiều vàng

Em hồn thơ trĩu nặng

Nhịp sóng đời miên man

Thấy anh trên triền vắng

Cơn dốc đổ miệt mài

Tháng ngày trôi bỗng lặng

Sầu đời một sớm mai

Thấy anh như ẩn hiện

Một vì sao trên trời

Đôi mắt em không thể

Soi thấu trái tim người

Thấy anh như đã thấy

Bên kia là đỉnh đời

Tiếng buồn Ai gọi đó

Như tiếng lòng đang rơi

Miên Thụy

Thảo luận cho bài: "Nhìn Anh Qua Đôi Mắt Buồn"