Nhìn Ảnh

Tác giả:


Nhìn ảnh mà lòng dạ xốn xan
Phải chăng đây tiên nữ thiên đàng
Đang mơ hay tỉnh người trong mộng?!
Em đến cho ai phút ngỡ ngàng !

Hương Việt
9/2005 

 

 

Thảo luận cho bài: "Nhìn Ảnh"