Nhìn bươm bướm

Tác giả:

Tranh phi tế điệp mỗi song song,
Các bảo xuân tâm bất khẳng hàng.
Vị trục tri hà phao tận võng,
Khẳng tha hứng đáo ngộ tương chàng.

Dịch nghĩa

Đàn bướm nhỏ xíu kia đua nhau bay song song
Con nào con nấy cũng ôm một lòng xuân không chịu hạ bớt xuống với!
Thôi để ta vì chúng mà xua giùm nhện và màng nhện đi cho
Kẻo khi cao hứng lại bay đụng vào nhau.
Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Nhìn bươm bướm"