Nhìn Lại Hán Nôm Học Việt Nam Thế Kỷ XX

Tác giả:

Nhìn Lại Hán Nôm Học Việt Nam Thế Kỷ XX

Cuốn sách Nhìn Lại Hán Nôm Học Việt Nam Thế Kỷ XX gồm có 56 bài viết của các nhà nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực của ngành Hán Nôm. Tập sách góp phần tổng kết và giới thiệu những thành quả của ngành Hán Nôm trải dài một thế kỷ qua.
Một số bài viết như:
6756_p12685

Vài nét về ngành Hán Nôm học Việt Nam thế kỷ XX (Trịnh Khắc Mạnh)

Hán Nôm học Việt Nam trong bối cảnh kinh tế hàng hóa và xu thế hội nhập (Cao Tự Thanh)

Di sản tư liệu Hán Nôm và việc nghiên cứu lịch sử dân tộc (Phan Huy Lê)

Chữ Hán và người Việt Nam (Vũ Đức Phúc)

v.v…

Thông tin chi tiết

  • Nhà xuất bản: Nxb Khoa học xã hội
  • Nhà phát hành: Chưa có
  • Khối lượng: 1100.00 gam
  • Kích thước: 16×24 cm
  • Ngày phát hành: 2003
  • Số trang: 750

Thảo luận cho bài: "Nhìn Lại Hán Nôm Học Việt Nam Thế Kỷ XX"