Nhìn Mai Con Khóc

Tác giả:

Thuở ấy tôi bùi ngùi đi với cha rời xa mẹ

Từng đứa em buồn ôm nhau khóc
Những đêm lênh đênh trên biển khơi
Vấn vương trong tim bao tình thương
Xót xa trong tôi khi đàn em ánh mắt dõi theo

Giờ đây mỗi lần nhìn mai
Nở vui trong mùa xuân
Lòng biết cũng giờ này nơi phương ấy
Có em thơ đang chờ trông
Mắt ai thôi mỏi mòn mong
Vẫn mang trong tim bao lời thương
Ta khắc ghi đêm(năm) nào

Ôi con nhớ hoài từng câu thiết tha mẹ dặn con
nhưng con buồn, mẹ xoa tóc con
Ôi con nhớ hoài từng câu yêu của ngày
Thôi bây giờ nhìn mai con nhớ năm xưa

Ôi coòn nhớ hoài từng câu thiết tha mẹ dặn con
nhưng con buồn, mẹ hôn trán con
Ôi con nhớ hoài từng câu yêu của ngày
Thôi bây giờ nhìn mai con khóc riêng con

Thảo luận cho bài: "Nhìn Mai Con Khóc"