nhìn mưa

Tác giả:

một giọt nhớ
rơi xuống đời
ôm vần thơ
du cõi mộng

một cơn bão
đem mưa về
như nỗi nhớ
dài lê thê

đón nụ hôn
trên bờ mắt
nghe cõi lòng
buồn mênh mông

nhờ ngọn gió
gởi vần thơ
như lòng tôi
rối tơi bời

Thảo luận cho bài: "nhìn mưa"