Nhìn Nhau Nhìn Tới Chân Mây

Tác giả:

Ðừng em, lãng phí đời mình
Bên trong cửa gió cho tình thêm đau
Ðừng em, gánh tủi đeo sầu
Bến bờ hạnh phúc cho dầu còn xa

Nhìn lui thế kỷ vèo qua
Nhìn quanh tình vẫn đơm hoa từng ngày
Nhìn nhau nhìn tới chân mây
Thì như khói sóng cùng bay với chiều

Em ơi đừng nhé, em yêu
Ðừng trên ngọn tóc đời treo hững h®

Thảo luận cho bài: "Nhìn Nhau Nhìn Tới Chân Mây"