Nhìn nước sông Tô Lịch

Tác giả:

Vạn trùng tu đáo hải,
Nhất lộ thuỷ ly sơn.
Thành quách phân lưu chuyển,
Nhân tâm không tự nhàn.

Dịch nghĩa

Vạn lớp sóng nước đều chảy về biển cả
Một dòng nước chảy phân chia núi và sông.
(Nước chảy xiết khiến ta thấy) thành quách chuyển động
Lòng người khó được thảnh thơi.

 

Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Nhìn nước sông Tô Lịch"