Nhìn xem

Tác giả:

Sự sống luôn tự mở đường
Qua tất cả

Một đốm lửa nhỏ bập bùng
Khác cái bóng lửa trong gương

Biết nhìn nơi xa
Và thấy mỗi vật từ sát gần

Cái không mất thường ở trong nước mắt
Giọt mồ hôi người đẫm luống xanh
Nguồn: Trong cát bụi (thơ), Nguyễn Đình Thi, NXB Văn học, 1992

Thảo luận cho bài: "Nhìn xem"