Nhịp Thở

Tác giả:

Khi đam mê còn rất trẻ
và khôn ngoan đã đượm mây
Quả đất hồi sinh nhịp thở
Anh trải giấc mơ dưới chân em

Khi bùn sình thành vàng
bởi nắng chiều óng ả
Buồng tim được khoét mở trước gió
Chỉ tro tình yêu mới ngưng mạch máu

Khi xa lià còn quá mới
và xum họp thật mù sương
Muà Xuân quay gót ra đi
Anh rơi vào không gian vô định

Khi tiếng cười chạm nỗi đau
và giọt lệ reo hạnh phúc
Lòng người khô sỏi đá
Anh sống từng hôm sự chết

Khi mưa dẩn nguồn ánh sáng
và hạn hán hồi sinh hi vọng
Địa chấn rung chuyển lòng người
Anh sung sướng lịm về ước nguyện

Cát Biển
26-2-2003

Thảo luận cho bài: "Nhịp Thở"