Nhớ

Tác giả:

Em luôn miệng cằn nhằn
Kêu mưa rồi trách nắng
Ước gì em đi vắng
Được một ngày yên thân

Em vĩnh viễn ra đi
Mênh mông nhà lạnh vắng
Ước được nghe em mắng
Vui tiếng em cằn nhằn

 

Thảo luận cho bài: "Nhớ"