Nhớ

Tác giả:

Nhớ em từng phút từng giây

Như chim nhớ tổ như mây nhớ trời
Như sông nhớ nước bồi hồi
Như hè nhớ nắng, như vôi nhớ trầu
Như thu nhớ lá vàng rơi
Như đông nhớ giọt mưa xoi sụt sùi
Như xuân nhớ đóa Mai tươi
Như bình minh nhớ mặt trời chưa lên
Như hoàng hôn nhớ bóng đêm
Như chim quyên nhớ bạn tình xa nhau
Em ơi, xin hãy về mau
Rừng thiêng biển nhớ núi sầu tương tư.

3-2002

Thảo luận cho bài: "Nhớ"