Nhớ

Tác giả:

Cầm tay cơn nhớ rùng mình hỏi

trong mơ – người có thấy tôi không

dẫu chỉ hăt hiu trong góc tối

hay vật vờ ngọn cỏ cuối sân

trong mơ – người có đôi khi nghĩ

về nhánh trầm du một thuở trồng

cheo leo mép vực đêm òa vỡ

bây giờ – hoa trắng nở mềm không

cuồng phong đâu đó lâu lâu lại

quét ngược hồn tôi tận đỉnh trời

không ngó – đã đành khi tỉnh thức

chỉ cần một chút của mơ thôi…

cầm tay cơn nhớ trào hy vọng

tôi chắt chiu đôi chiếc lá vàng

cây trầm du rụng ngày lơ đãng

không chừng…còn đẫm một mùi hương…

Thảo luận cho bài: "Nhớ"